Art is My Life: ငါ့ကို လိမ္လိုက္ပါ

Monday, April 16, 2007

ငါ့ကို လိမ္လိုက္ပါ

ေလာကသည္
တရံတခါတြင္ ဟန္ေဆာင္လိမ္ ညာေလ့ရွိသည္
ၿပံဳးထားေသာ လွပသည့္ အေရျပား၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ လိမ္ညာမူမ်ားရွိသည္
သရဲတေကာာင္၏ ေျခာက္လွန္႕ မႈ၏ေနာက္ကြယ္တြင္ လိမ္ညာမူမ်ားရွိသည္
အိမ္မက္၏ ေနာက္ကြယ္ တြင္လိမ္ညာမူမ်ားရွိသည္
ခ်စ္ျခင္း၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ လိမ္ညာမူမ်ားရွိသည္
မုန္းျခင္း၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ လိမ္ညာမူမ်ားရွိသည္
အရာခပ္သိမ္းေသာ အေၾကာင္းရာမ်ား ၏ေနာက္ကြယ္တြင္လိမ္ညာမူမ်ားရွိသည္

မိတ္ေဆြ သင္ငါ့ကို လိမ္လိုက္ပါ
င့ါမွာရွိတာ ေတြကုန္သြားပါေစ
ငါေသသြားပါေစ
လိမ္လိုက္ပါမိတ္ေဆြ

တစ္ခုေတာ့ ႀကိဳေတာင္းပန္ခ်င္ပါတယ္
သင္ လိမ္လိမ့္မယ္
လိမ္ေနတယ္
လိမ္သြားတယ္
ဆိုတာကို မသိေအာင္ေတာ့ လိမ္ေပးပါ
ငါ့ မေသခင္ သင္လိမ္တယ္ ဆိုတာ မသိပါရေစနဲ႕

ငါစိတ္ခ်မ္းသာသြားပါရေစ

No comments: