Art is My Life: ကြၽန္ေတာ္ႏွင့္ သိပၸံနည္းက် ခ်စ္ျခင္း၏နိယာမမ်ား

Sunday, April 08, 2007

ကြၽန္ေတာ္ႏွင့္ သိပၸံနည္းက် ခ်စ္ျခင္း၏နိယာမမ်ား

အရာ၀ထၲဳတစ္ခုေပၚကို အား တစ္စံုတရာ သက္ေရာက္ျခင္းခံရပါက အားသက္ေရာက္ျခင္း ခံရေသာ အရာ၀ထၲဳသည္ တူညီေသာ အား တစ္ခုကို တန္ျပန္တယ္လို႕ နယူတန္ရဲ႕ နိယာမက ဆိုပါတယ္။
ႏွလံုးဆိုေသာ အရာ၀ထၲဳတစ္ခုေပၚကို အခ်စ္ဆိုေသာ အားတစ္ခု သက္ေရာက္ျခင္းခံရပါက အား သက္ေရာက္ ျခင္းခံရေသာ ႏွလံုးသားသည္ သက္ေရာက္ေသာ အခ်စ္အင္အားႏွင့္ညီမွ်သည့္ ခံစားခ်က္တစ္ခုကို တုန္႕ျပန္သည္။ ယင္းခံစားခ်က္ တြင္ အခ်စ္ၾကီးပဲတုန္႕ျပန္ တတ္သည္မဟုတ္ပဲ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ အမုန္းႏွင့္ နာက်ဥ္ျခင္းမ်ား လည္းပါ၀င္တတ္သည္. . .

အရွိန္ျပင္းစြာ ေမာင္းႏွင္းေနေသာ ကားတစ္စီးကို ရုတ္တရက္ ရပ္လိုက္ပါက ကားေပၚတြင္ ပါလာေသာ ခရီးသည္မ်ားသည္ ကားရပ္သကဲ့ သို႕ရပ္တန္႕မသြားပဲ အရွိန္ျဖင့္ေရွ႕သို႕ လဲက်သြားတတ္တယ္လို႕ အင္နားရွား သီအိုရီကဆိုပါတယ္။
အရွိန္ျပင္းစြာ ေမာင္းႏွင္လာေသာ အခ်စ္ဘတ္စ္ ကားႀကီး ရုတ္တရက္ ရပ္တန္႕လုိက္ပါက အခ်စ္ယာဥ္ေပၚတြင္ စီးႏွင္း လိုက္ပါ လာေသာ ႏွလံုးသား ခရီးသည္မ်ားသည္ အလုိက္သင့္ရပ္ တန္႕သြားျခင္းမရွိပဲ အင္နားရွား သီအိုရီအရ အေရွ႕သို႕ ဟတ္ထုိး လဲက်သြား တတ္ၾကသည္။
အခ်စ္ယာဥ္သည္ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း အရွိန္ေလွ်ာ့ကာ ရပ္တပ္သြားျခင္းျဖစ္ပါက ႏွလံုးသား ခရီးသည္မ်ား ဟတ္ထိုးလဲက်မူ သက္သာေသာ္လည္း အရွိန္ျပင္းမွာ ရုတ္တရက္ ရပ္တပ္သြာ ျခင္းျဖစ္ပါက ပိုမို အထိနာတတ္ၾကသည္ . . .

ေရဇလံုတစ္ခု အတြင္းသို႕ အရာ၀ထၲဳတစ္ခု ထည့္လိုက္ပါ ယင္းအရာ၀ထၲဳ ႏွင့္တူညီေသာ ပမာဏရွိသည့္ ေရမ်ားသည္ ျပင္ပသို႕ ဖိတ္က်သြား တယ္လို႕ အာခီမီဒီး ရဲ႕ နိယာမက ဆိုပါတယ္။
ဘ၀ဆိုေသာ ေရဇလံုႀကီးထဲသို႕ အခ်စ္ဆိုေသာ အရာ၀ထၲဳတစ္ခု ကိုထည့္လိုက္ပါက ထည့္လိုက္သည့္ အခ်စ္ပမာဏႏွင့္ ညီမွ်ေသာ ဘ၀အစိတ္ပိုင္းမ်ားသည္ ျပင္ပသို႕ ဖိတ္စင္သြား တတ္ၾကသည္။
ျပင္ပသို႕ ဖိတ္စင္သြားေသာ ဘ၀အစိတ္ပိုင္းမ်ားသည္ တစ္ခါတရံတြင္ မေျပာပေလာက္ေသာ္လဲ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ အနာဂတ္ဘ၀ႀကီး တစ္ခုလံုးကို မဲေမွာင္သြားေစသည္ . . .

ေရကို ေနာက္ဆံုး အဆင့္အထိ ဓာတ္ခြဲၾကည့္ပါက H2O ဆိုေသာ အက္တန္ေလး သံုးခုသာ က်န္ေၾကာင္း ဓာတုေဗဒ သီအိုရီမ်ားက ဆုိသည္။
ႏွလံုးသား တစ္ခုကို ေနာက္ဆံုး အဆင့္အထိ ဓာတ္ခြဲၾကည့္လိုက္ပါက ေရကဲ့သို႕ပင္ အက္တန္ေလး သံုးခုသာ က်န္ရွိေၾကာင္းကို ေတြ႕ရသည္။ ယင္းအက္တန္ သံုးခုမွာ ခ်စ္ျခင္း မုန္းျခင္း ႏွင့္ခံစား ျခင္းတို႕ ျဖစ္ၾကသည္။ ခ်စ္ျခင္းႏွင့္ မုန္းျခင္းသည္ ဓာတ္သေဘာတူ ေသာအက္တန္ ႏွစ္လံုး ျဖစ္ၿပီ H2 ႏွင့္ တူညီသည္။ ခံစားျခင္းသည္ သီးျခား အက္တန္ ျဖစ္ၿပီး O ႏွင့္ တူညီသည္။
ခ်စ္ျခင္း ႏွင့္ မုန္းျခင္း ဆိုေသာ အက္တန္ေလး ႏွစ္လံုးသည္ ႏွလံုးသား၏ တစ္ဘက္တစ္ခ်က္ စီတြင္ ေနရာယူသည္။ ခံစား ျခင္းဆိုေသာ အက္တန္ေလးသည္ သီးျခားေနရာမရွိပဲ ခ်စ္ျခင္းႏွင့္ မုန္းျခင္း ေပၚတြင္လည့္ပတ္သြားလာသည္။ ယင္းသိုလည့္ပတ္ရာတြင္ ခ်စ္ျခင္း ဘက္အျခမ္း တြင္ေရာက္ေနပါက ခ်စ္သည္။ ခ်စ္ရင္း ခ်စ္ရင္း အခ်စ္ေတြ ဂိတ္ဆံုး သြားပါက အမုန္းဘက္ အျခမ္းသို႕ ေရာက္သြားေတာ့သည္။ အမုန္းဘက္ အျခမ္းတြင္ ေရာက္ရွိေနပါကလည္း မုန္းသည္။ မုန္းရင္း မုန္းရင္း ႏွင့္ အမုန္းေတြ ဂိတ္ဆံုးသြားပါက အခ်စ္ဘက္ အျခမ္းသို႕ ေရာက္သြားပါေတာ့သည္ . . .