Art is My Life: အားပါးတရ ရယ္ရေအာင္

Sunday, February 25, 2007

အားပါးတရ ရယ္ရေအာင္


ဒီလို ရယ္စရာေကာင္တဲ့ ဓာတ္ပံုေတြကို ၾကည့္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ ေတာ့ ဒီေနရာမွာ သြားၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္ ပံုေပါင္းရွစ္ရာေက်ာ္ရွိၿပီး ဓာတ္ပံုမ်ားကို ဟာသေျမာက္ေအာင္ ဖန္တီးထားသည္

No comments: