Art is My Life: လက္နက္စက္ရံုမွ ဘီယာထုတ္သည္

Tuesday, February 20, 2007

လက္နက္စက္ရံုမွ ဘီယာထုတ္သည္

မႏၱေလး ဘီယာစက္ရံုပံုၿပီးခဲ့တဲ့ လကမႏၱေလး ဘီယာစက္ရံု ကိုေရာက္ခဲ့တယ္။ အဲဒီမႏၱေလးဘီယာ စက္ရံုဟာ မင္းတုန္းမင္းလက္ထက္က ကေနာင္မင္းသားႀကီးရဲ႕ အေျမာက္စက္ရံုပါ။

ကေနာင္မင္းသားႀကီးက အဲဒီလက္နက္စက္ရံုကို ၁၈၅၉ ခုႏွစ္မွာ တည္ေဆက္ခဲ့ပါတယ္။

၁၈၈၆ ခုႏွစ္မွာ အထက္ျမန္မာအဂၤေတြ သိမ္းၿပီးေနာက္ပိုင္းမွာ ကေနာင္မင္းသားႀကီးရဲ႕ လက္နက္စက္ရံုကို အဂၤလိပ္စစ္သားေတြ ေသာက္သံုးဖို႔ရာအတြက္ ဗ်စ္ႏွင့္ အရက္ခ်က္စက္ရံု တည္ေထာင္ခဲ့တယ္။ လြပ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ ၁၉၅၄ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္သူပိုင္သိမ္းခဲၿပီး ၁၉၇၂ ခုႏွစ္မွာ စားေသာက္ကုန္ ေကာ္ပိုေရးရွင္းလက္ေအာက္ကို ေရာက္ရွိခဲ့တယ္။

၁၉၈၂ ခုႏွစ္တြင္ ခ်က္ကိုဆလို ဗက္ႏိုင္ငံ အကူညီျဖင့္ ဘီယာတိုခ်ဲ႕ စီမံကိန္းအရ စက္ပစၥည္း အသစ္ေတြ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕တပ္ဆင္ခဲ့တယ္။ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ကစၿပီး ျမန္မာ့ စားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္းကို ေရာက္ခဲ့တယ္။


ကၽြန္ေတာဆိုလိုခ်င္တာကေတာ့ ဘီယာစက္ရံုဆိုတာ ဘယ္နားေလးမွာ ေဆာက္ေဆာက္ရပါတယ္ ျမန္မာ့သမိုင္းမွာ လက္နက္စက္ရံု အျဖစ္နဲ႔ အေျမာက္ေတြ ထုတ္ခဲ့တဲ့ စက္ရံုကုိေတာ့ ဘီယာစက္ရံု လုပ္ထားတာ မသင့္ေတာ္ဘူူးလို႔ ထင္ပါတယ္။ ဘီယာစက္ရံု လုပ္မဲ့ အစား ကေနာင္မင္းသား လက္ထက္က လက္နက္ေတြ ထုတ္ေနတဲ့ ပံုစံခင္းက်င္းၿပီး ျပတိုက္တစ္ခု အေနနဲ႔ ျပသထားမယ္ဆိုရင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းေတြ လည္းအက်ိဳးရွိမယ္ ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြ အတြက္လည္းဂုဏ္ရွိမယ္
ဘီယာစက္ရံုမွာ ကပ္ထားတဲ့ ေၾကးျပားပါ

ကေနာင္မင္းသားႀကီးလက္ထက္က ထုတ္ခဲ့တဲ့ အေျမာက္ပံုပါ။ ဘီယာစက္ရံု တိုးခ်ဲ႕ အေဆာက္အဦးေဆာက္လုပ္ရာမွာ ေျမႀကီးအတြင္းက တူးေဖၚေတြ႔ရွိခဲ့တာပါNo comments:

There was an error in this gadget