Art is My Life: အေရးႀကီးတာကို အရင္လုပ္ပါ

Tuesday, July 24, 2007

အေရးႀကီးတာကို အရင္လုပ္ပါ

ဆရာသည္ ဇလံုးတစ္လံုးကို ယူလာ၍ တပည့္မ်ား အားျပသသည္။ ထို႕ေနာက္ ထိုဇလံုး ထဲသို႕ ေက်ာက္ခဲႀကီးမ်ား အျပည့္ထည့္ေစသည္။ ေက်ာ္ခဲႀကီးမ်ား ဇလံုးႏွင့္ ျပည့္သြားေသာ အခါတြင္ တပည့္မ်ားက ျပည့္သြားၿပီးဟု ေျပာသည္။

ထိုအခါ ဆရာက ထိုေက်ာက္ခဲႀကီးမ်ား အျပည့္ထားေသာ ဇလံုအတြင္းသို႕ ေက်ာ္စရစ္ခဲမ်ား ထပ္ထည့္ကာ လုပ္ခါ လိုက္သည္။ ဇလံုထဲတြင္ ခဲႀကီးမ်ား ေက်ာက္စရစ္ခဲ မ်ားႏွင့္ ျပည့္သြားသည္။ ထိုသို႕ထည့္ၿပီးေနာက္ ျပည့္သြားတာ ေသခ်ာၿပီလားဟု ဆရာက တပည့္မ်ားကို ထပ္ေမးသည္။ ျပည့္သြားပါၿပီး ဟုတပည့္မ်ားက ၀ိုင္းေျဖၾကသည္။

ထို႕ေနာက္ဆရာသည္ ယင္းဇလံုအတြင္းသို႕ သဲမ်ားကို ထပ္ထည့္ကာ လုပ္ခါလိုက္ျပန္သည္။ ထိုအခါ ဇလံုထဲတြင္ ေက်ာက္ခဲ ေက်ာက္စရစ္ခဲ သဲမ်ားျဖင့္ ျပည့္သြားသည္။ ထိုသို႕ ထည့္ၿပီးေနာက္ ဇလံုထဲမွာ ျပည့္သြားၿပီလားဟု တပည့္မ်ားကို ထပ္ေမးသည္။ တပည့္မ်ားက ျပည့္ပါၿပီဟု ထပ္ေျပာသည္။

ထို႕ေနာက္ဆရာသည္ ဇလံုအတြင္းသို႕ ေရမ်ား ထပ္ေလာင္းထည့္ျပန္သည္။ ထိုအခါ ဇလံုအတြင္းတြင္ ေက်ာက္ခဲ ေက်ာက္စရစ္ခဲ သဲ ေရတို႕ျုဖင့္ ျပည့္သြားေတာ့သည္။ ထို႕သို႕ ျပည့္သြားၿပီးေနာက္ ဇလံုထဲမွာ ျပည့္သြားၿပီလားဟု တပည့္မ်ားကို ထပ္ေမးျပန္သည္။ တပည့္မ်ားက ျပည့္ပါၿပီး ေျပာၾကျပန္သည္။

ထိုအခါ ဆရာက ေအးဟုတ္တယ္ ျပည့္သြားၿပီကြ ဟုတ္ပည့္မ်ားကို ျပန္ေျပာသည္။ ထိုသို႕ ဇလံုးထဲကို ခဲမ်ား သဲမ်ား ေရမ်ား ဘာေၾကာင့္ ဆရာက ထည့္ျပသည္ကို တပည့္မ်ား နားမလည္ႏိုင္ေအာင္ရွိေနသည္။ ဆရာက ေမးသည္ ငါဘေၾကာင့္ အဲလိုထည့္ျပတာလဲ ဟု ဆရာက တပည့္မ်ားကို ျပန္ေမးသည္။ တပည့္မ်ား ေကာင္းစြာမေျဖႏိုင္ၾက။

ဘ၀ဆိုတာလဲ ဇလံုးတစ္လံုးလိုပဲကြ။ ထည့္စရာေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ သင္စရာေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္ သယ္သြားစရာေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္ လုပ္စရာေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ အဲလုိ သင္စရာ သယ္စရာ လုပ္စရာေတြ အမ်ားႀကီးကို တခ်ိန္တည္းတစ္ၿပိဳင္တည္းမွာ ဘယ္သူမွ လုပ္ႏိုင္မွာမဟုတ္ဘူး။

ဒါေၾကာင့္ လုပ္စရာေတြ မ်ားလွတဲ့ ဘ၀မွာ အေရးႀကီးဆံုး အရာနဲ႕ အေရး မႀကီးတဲ့အရာကို ခြဲျခား သယ္တတ္ဖို႕ေတာ့ လိုလိမ့္မယ္။* * *

No comments: