Art is My Life: နင္သိရဲ႕လား

Friday, August 31, 2007

နင္သိရဲ႕လား

စေတြ႔တဲ့ေန႔

နင္သိရဲ႕လား

အဲဒီေန႔ကေလ . . .


ပထမဆံုးဖုန္းေျပာေတာ့

နင္သိရဲ႕လား

အဲဒီေန႔ကေလ . . .


ပရိုပို႔လုပ္ေတာ့

နင္သိရဲ႕လား

အဲဒီေန႔ကေလ . . .


စဥ္းစားမယ္ေျပာေတာ့

နင္သိရဲ႕လား

အဲဒီေန႔ကေလ . . .


အေျဖေပးေတာ့

နင္သိရဲ႕လား

အဲဒီေန႔ကေလ . . .


လမ္းခြဲ႔တဲ့ေန႔

နင္သိရဲ႕လား

အဲဒီေန႔ကေလ . . .


နင္သိရဲ႕လား

ေန႔ေပါင္းမ်ားစြာ

ေပ်ာ္ရြင္မႈေပါင္းမ်ားစြာ ေၾကကြဲမႈေပါင္းမ်ားစြာ

ငါဟာ ခံစားမႈေပါင္းမ်ားစြာ

မ်ားစြာေသာ အရာမ်ားနဲ႔


တကယ္ေတာ့

နင္မသိေသးပါဘူး

1 comment:

s_potato said...

ဟင့္အငး္ သိဘူးရွင့္ ေတြ႔ရင္ေမးေပးမယ္