Art is My Life: ဘားဂ်က္တဲ

Wednesday, June 04, 2008

ဘားဂ်က္တဲ

လက္ရွိ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ေဆာက္ေပးေနတဲ့ အိမ္ပံုစံေလးပါ။ ၿပီးစီးသြားတဲ့ အိမ္ပံုေလးေတြကေတာ့ ေကာ္နက္ရွင္ အခက္ခဲေၾကာင့္ တင္လို႕ မရေသးတာပါ။ ဆက္လက္တင္ ႏိုင္ဖို႕ ႀကိဳးစားသြားပါမယ္။

No comments: