Art is My Life: တရုပ္ေတြ ဘာေၾကာင့္ခ်မ္းသာ ၾကသလဲ

Monday, March 03, 2008

တရုပ္ေတြ ဘာေၾကာင့္ခ်မ္းသာ ၾကသလဲ


ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၿမိဳ႕တြင္ အျမင့္ဆံုး တိုက္သည္ သံုးထပ္တိုက္ျဖစ္၍ ထိုတိုက္ကို ပိုင္ဆိုင္သူသည္ တရုပ္လူမ်ိဳး ျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕လည္ေခါင္ရွိ တိုက္အိမ္မ်ား၏ ခုႏွစ္ဆယ္ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႕သည္ တရုပ္လူမ်ိဳးုမ်ား ပိုင္ၾကသည္။ အႀကီးဆံုး စတိုးဆိုင္ ဆိုလွ်င္လည္း တရုပ္လူမ်ားပင္ ပိုင္ၾကသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ၿမိဳ႕တြင္ အခ်မ္းသာလူ ဆိုလွ်င္လည္း ထိုလူသည္ တရုပ္ျဖစ္သည္။ အဲဒါ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တစ္ၿမိဳ႕တည္းလား.... မဟုတ္ပါ ၿမိဳ႕တိုင္း တြင္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆံုး ေျပာရလွ်င္ ျမန္မာျပည္တြင္း ေနထိုင္သူမ်ားအနက္ တရုပ္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ဆင္းရဲသူ မရွိသေလာက္ ရွားသည္။ တရုပ္လူမ်ိဳးဟု ေျပာသည္ႏွင့္ ခ်မ္းသာၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္ ဆိုတာကို နားလည္ၾကၿပီးသား ျဖစ္သည္။

* * * * *

ကၽြန္ေတာ္တို႔ အဖိုးမေသခင္က သူေျပာဖူးသည္။
“ အဲဒီတရုပ္ႀကီး ငါတို႔ၿမိဳ႕ကို ေရာက္လာတုန္းက လက္ဗလာ သက္သက္ပဲ၊ ျမန္မာစကားေတာင္ မတတ္ဘူး၊ ၿမိဳ႕ထဲမွာ တုန္ဟိုး တုန္ဟိုး ဆိုၿပီး လွည့္လွည့္ေရာင္း ေနတဲ့လူေပါ့”

အခုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ အဖိုးလည္း ေသသြားၿပီ ထိုလူလည္း ေသသြားၿပီ။ သို႔ရာတြင္ ကၽြန္ေတာ့္အဖိုးသည္ သာမာန္ ေတာင္သူ တစ္ေယာက္ အေနႏွင့္ ေသသြားျခင္းျဖစ္ၿပီး ထိုတရုပ္ႀကီးသည္ ကၽြန္ေတာ္ၿမိဳ႕၏ အခ်မ္းသာဆံုး စာရင္း၀င္ ၿမိဳ႕မ်က္ႏွာဖံုး အျဖစ္ႏွင့္ ေသသြားျခင္းျဖစ္သည္။

လက္ဗလာခ်ဥ္း ေရာက္လာၾကေသာ တရုပ္မ်ားသည္ ထိုတရုပ္ တစ္ေယာက္တည္း မဟုတ္ပါ၊ ကၽြန္ေတာ္ၿမိဳ႕တြင္ အခ်မ္းသာဆံုး ဆိုေသာ တရုပ္မ်ားအားလံုး လက္ဗလာ သက္သက္ျဖင့္ ေရာက္လာခဲ့ၾက ျခင္းျဖစ္သည္။ ယခုအခါတြင္ ထိုသို႔ လက္ဗလာ သက္သက္ျဖင့္ ေရာက္လာၾကေသာ တရုပ္မ်ား အားလံုးသည္ သူေဌးမ်ားျဖစ္၍ မိရိုးဖလာ လယ္၊ႏြား ေခ်ာင္း လုပ္စား ကိုင္စားစရာႏွင့္ ေနၾကေသာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူမ်ိဳးမ်ားကေတာ့ ဆင္ရဲလို႔ ေကာင္းတုန္းရွိၾကေသးသည္။

ကိုယ့္လက္မွာ လယ္၊ႏြား အရင္းႏွီးေတြနဲ႕ လုပ္စားကိုင္စားစရာ ရွိတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူမ်ိဳးေတြနဲ႕ လက္ဗလာ သက္သက္ျဖင့္ ေရာက္လာၾကေသာ တရုပ္လူမ်ားသည္ ႏွစ္ေပါင္း ေျခာက္ဆယ္ ခုႏွစ္ဆယ္ အတြင္းမွာ အေျခအေနေတြ အရမ္းကြာျခား သြားၾကသည္။ ဘာေၾကာင့္မ်ား ထိုသို႔ ကြားျခားသြာရသနည္းဟု ကၽြန္ေတာ္ မၾကာခဏ စိတ္ထဲတြင္ ေမးေမးေန မိပါေတာ့သည္။ေလးႏွစ္တစ္မွ တစ္ႀကိမ္က်င္းပခြင့္ ရတဲ့ တရုပ္သေဌးသားရဲ႕ ေမြးေန႕ . . . .

ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ သင္တန္း အတူတူတက္ေနေသာ သူငယ္ခ်င္း တရုပ္တစ္ေယာက္ ရွိသည္။ သူသည္ မႏၱေလးမွ လာေရာက္ သင္တန္း တက္ျခင္း ျဖစ္ၿပီး မႏၱေလးတြင္ တိုက္ႏွင့္ကားႏွင့္ ေနသူျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္တြင္လည္း ေရႊတိ ံဘုရားနားတြင္ ျခံႏွင့္အိမ္တစ္လံုး၊ အလံျပဘုရား လမ္းတြင္ တိုက္ခန္းတစ္ခန္း ပိုင္ေသးသည္။ ယခု ရန္ကုန္တြင္ သင္တန္းတက္ေတာ့ ထမင္းခ်က္ တစ္ေယာက္ ေခၚလာၿပီး ေရႊတိ ံဘုရားနားေလးက ျခံတြင္ ေနသည္၊ အလံျပဘုရားလမ္းရွိ တိုက္ခန္းကေတာ့ ေသာ့ပိတ္ထားသည္ ဟုဆိုသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၉ ရက္ေန႕က သူ႔အသက္ႏွစ္ဆယ္ ျပည့္သည္။ သူက ေမြးေန႕ကို ေလးႏွစ္မွ တစ္ႀကိမ္သာ က်င္းပခြင့္ ရသည္ဟု ဆိုသည္။

“ေဟ့ေရာင္ သဘက္ခါက်ရင္ ငါ့ေမြးေန႕ကြ၊ အိမ္မွာ မင့္ကို ထမင္းေကၽြးမယ္၊ ေက်ာင္းက တျခားေကာင္ေတြကို ေလွ်ာက္မေျပာနဲ႕ေနာ္၊ မင့္ကို ေစာက္ရမ္းခင္လို႔၊ မင့္တစ္ေယာက္တည္းကို သီးသန္႔ေကၽြးခ်င္လို႔” ဟု ကၽြန္ေတာ့္ကို သူ႔ေမြးေန႕ မတိုင္မွီ သံုးရက္အလိုတြင္ ႀကိဳေျပာသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၉ ရက္ေန႕

အဲဒီေန႕က အိပ္ယာထ ေနာက္က်သြားသည္။ နာရီၾကည့္လိုက္ေတာ့ ဆယ္နာရီ ေက်ာ္ေနျပီ။ Missed Call ၁၃ ခုအနက္ ၁၂ ခုက သူေခၚထားျခင္း ျဖစ္သည္။

“ေဟ့ ေရာင္ မင့္ကို ဖုန္းေခၚရတာ ေသေတာ့မယ္၊ မလာေသးဘူးလား”

ကၽြန္ေတာ္လည္း လာပါၿပီဟု ဆိုၿပီး ေရကို ကဗ်ာကရာခ်ိဳး တကၠစီေလး ငွားၿပီး ေရႊတိ ံဘုရားနားေလးက သူ႔ျခံကို ေရာက္သြားသည္။ သူက အိမ္ေရွ႕ကေန ကၽြန္ေတာ့္ကို ထြက္ႀကိဳသည္။ ကၽြန္ေတာ့္ကို ျမင္ေတာ့ ေစာင့္ရတာ ဗိုက္ဆာလို႔ ေသေတာ့မည္ဟု ဆိုသည္။ ထိုေနာက္ ကၽြန္ေတာ့္ကို ထမင္းစားခန္း အတြင္းသို႔ ေခၚသြားသည္။ ၿပီးေတာ့ စားပြဲေပၚမွ အုပ္ေဆာင္းကို ဖြင့္လိုက္သည္။ စားပြဲေပၚတြင္ ကၽြန္ေတာ့္ကို ေကၽြးရန္ ျပင္ထားေသာ ဟင္းမ်ားက ..... ။ ဘာလေခ်ာင္ေက်ာ္ ဘူးတစ္ဘူး မုန္႔ညွင္းခ်ဥ္ ဘူးတစ္ဘူး ဆလပ္ရြက္ တစ္ပန္းကန္ႏွင့္ တို႔စရာ ငါးပိရည္ တစ္ခြက္တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ ထိုအရာမ်ားသည္ တရုပ္သူေဌးသား တစ္ေယာက္၏ ေလးႏွစ္မွ တစ္ခါက်င္းပေသာ ေမြးေန႕ပြဲတြင္ ေကၽြးသည့္ စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ား ျဖစ္ၾကပါေတာ့သည္။

“ေဟ့ေရာင္ စားကြ၊ မင္းစားႏိုင္တယ္ဆိုတာ ငါသိတယ္” ဟု ေျပာၿပီး ထမင္းခူး၊ ထမင္းပန္ကန္ထဲသို႔ ဘာလေခ်ာင္ေက်ာ္ မ်ားႏွင့္ မုန္႕ညွင္းခ်ဥ္မ်ားကို ထည့္ေပးသည္။ ထိုမုန္႔ညွင္းခ်ဥ္သည္ သူမႏၱေလးမွ ယူလာျခင္းျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္မုန္႔ညွင္းခ်ဥ္ထက္ ေကာင္းသည္ဟု ဆိုလိုက္ေသးသည္။

ကၽြန္ေတာ္ ထင္ထားသည္က သူေဌးလဲ ျဖစ္ျပန္ ဆိုင္မွာ မေကၽြးပဲ အိမ္မွာ ေကၽြးမည္ ဆိုေသာေၾကာင့္၊ သူ႔အိမ္က ထမင္းခ်က္ လက္ရာကို ၾကြားရင္း ဟင္းလွ်ာေလးငါး ေျခာက္မ်ိဳး ခ်က္ထားၿပီး ရွယ္ေကၽြးမည္ဟု ထင္ထားခဲ့မိသည္။ အခုေတာ့ အထင္နဲ႕ အျမင္ တက္တက္စင္ေအာင္ လြဲသြားသည္။

ထမင္းစားၿပီးေတာ့ ယုဇန ပလာဇာ သြားခ်င္သည္ ဆိုေသာေၾကာင့္ လုိက္ပို႔ရသည္။ ယုဇန ပလာဇာသို႔ ဘတ္စ္ကားျဖင့္ လာခဲ့ၾကသည္။ ပလာဇာေရာက္ေတာ့ တစ္ဆိုင္၀င္တစ္ဆိုင္ထြက္ အေပၚတက္ ေအာင္ဆင္း လုပ္ၿပီး ေစ်းလိုက္ဆစ္ေနသည္။ ေနာက္ဆံုးေတာ့ သူႀကိဳက္ေစ်း မရဟု ဆိုကာ တစ္ခုမွ မ၀ယ္ပဲ ျပန္ဖို႔ ျပင္သည္။ မိုင္မစ္ အေရွ႕ေရာက္ေတာ့ “ေရဆာတယ္ ၀င္ဦးစို႔ဟု” ကၽြန္ေတာ္ကေျပာေတာ့ “ေဟ့ေရာင္ ပိုက္ဆံ သိပ္မပါဘူးကြ၊ အေအးပဲ ေသာက္ေနာ္ မုန္႔မစားနဲ႕ေတာ့” တဲ့။

ယုဇန ပလာဇာက ျပန္ေတာ့ ကပ္ေစးအိုးက ကလပ္လိုက္ပို႔ဖို႕ ဆိုျပန္သည္။ ကၽြန္ေတာ္က သူကပ္ေစးကုတ္မွန္း သိ၍ “ငါ့မွာေတာ့ ပိုက္ဆံ မရွိေတာ့ဘူးေနာ္” ဟု ႀကိဳေျပာထားရသည္။ သူက သူစိုက္မည္ဟု ေျပာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သူ႔အိမ္မွာပဲ ဇာတ္ကားၾကည္ရင္း မိုးခ်ဳပ္ေအာင္ ေစာင့္ၾကသည္။ မိုးခ်ဳပ္ေတာ့ ၂၀၄ ကားစီး၊ ေဆာက္လုပ္ေရး မွတ္တိုင္မွာဆင္း၊ ၿပီးေတာ့ ပါအိုနီးယား ကလပ္ကို ေျခက်င္ေလွ်ာက္ၿပီး သြားၾကသည္။

ကလပ္မွာ ကရတာ ေမာလာေတာ့ ေရဆာလာသည္။ ကၽြန္ေတာ့္မွာ ပိုက္ဆံက ပါမလာ။ ထို႔ေၾကာင့္ သူ႔ကို ေရဘူးသြား၀ယ္ ဖိုေျပာမလို႔ လိုက္ရွာေတာ့ သေကာင့္သားက ေကာင္မေလး တစ္ေယာက္နဲ႕ ျငိသြားၿပီး တြဲကေနသည္။ သူ႔ကို ေရဘူး ၀ယ္ဖို႔ ေျပာေတာ့ “ေဟ့ေရာင္ ေအာင့္ထားက ဒီမွာ ေရကေစ်းႀကီးတယ္၊ တစ္ဘူးတစ္ေထာင္တဲ့၊ ငါ့မွာ ပိုက္ဆံ အပိုပါမလာေတာ့ဘူး” ဟုဆိုသည္။

ကၽြန္ေတာ္လဲ သူ႔ကို အျမင္ကတ္သြားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ “မင္းအဲေလာက္ေတာင္ ကတ္ေစးကုတ္ေနရင္လည္း မင္းတစ္ေယာက္ တည္းလာပါလားဟု” အျမင္ကတ္ကတ္ ႏွင့္ေျပာၿပီး အိမ္ကို လမ္းေလွ်ာက္ ျပန္လာခဲ့ေတာ့သည္။

* * * *

ကၽြန္ေတာ္ အလုပ္ထဲမွာ ရွိစဥ္မွာေရာ အျပင္မွာေရာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ယက္ေရာၾကသည္။ ကၽြန္ေတာ္ ေပါင္းဘူးသေလာက္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားမွာ ေမြးေန႕ဆိုလွ်င္ လူဆယ္ေယာက္ ဆယ့္ငါးေယာက္ အုပ္ႀကီးကို ေကာင္းေကာင္း ေကၽြးၾကသည္။ ထိုသို႔ ေကၽြးဖို႔အတြက္ ထုတ္ထားတဲ့ လစာႏွင့္ မေလာက္လွ်င္ ေနာက္လထဲက ႀကိဳထုတ္ၾကသူမ်ားလည္း ရွိၾကေသးသည္။ အခုေကာင္ကေတာ့ လက္ထဲမွာ ရွိတဲ့ ပိုက္ဆံကိုကို ကတ္ေစးကုတ္ေနသည္။

* * * *

ကၽြန္ေတာ္ အိပ္ေရာက္ေတာ့ စဥ္းစားၾကည့္ေတာ့ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေမးေနခဲ့ဖူးေသာ ေမးခြန္းရဲ႕ အေျဖ အပိုင္းအစ တစ္ခုကို ျမင္လာသည္။ မ်ားေသာ အားျဖင့္ တရုပ္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ျမန္မာေတြေလာက္ အသံုးအၿဖံဳး မႀကီးၾကပါ။ သူတို႔သည္ သံုးသင့္သည့္ေနရာမွ သံုးၾကတာမ်ားသည္။ စီးပြားေရးႏွင့္ ေငြးေၾကး ကိစၥတြင္ ခင္မင္မႈ ဆိုတာကို ထည့္တြက္ထားျခင္း မရွိၾကေပ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူမ်ိဳးမ်ားကေတာ့ အားနာတာႏွင့္ပဲ ကိုယ္အနာခံလိုက္ရတာ မ်ားသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာ အမ်ားစုသည္ အလုပ္အကိုင္ ခြင္တစ္ခြင္ မိလို႔ ခ်မ္းသာလာၾကသည့္တိုင္ အသံုးႀကီးလြန္းေသာ ေၾကာင့္ ေခြးေလး ေကာင္းစား တစ္မြန္းတည့္ ဆိုသည့္ စကားပံုအတိုင္း မၾကာမတင္မွာပင္ မူရင္းဘ၀သို႔ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိသြားတတ္ ၾကပါေတာ့သည္။

ဆႏၵရွိလွ်င္ ဆက္ေရးပါဦးမည္ ..........

8 comments:

M.A said...

သူတို ့ကအရွာအေဖြလည္းေတာ္ၾကတယ္ေလ။
အေလအလြင့္မရိွေအာင္လည္းလုပ္တတ္ၾကတယ္။
တရုတ္စက္ ဆိုရင္ေတာ့ ေရွာင္ရတယ္။ တစ္ရက္နဲ ့စုတ္တတ္လို ့။(ဖြတာမဟုတ္ဘူးေနာ္)

မ်က္လံုး said...

အုိ.... သံုးသာ သံုး။ ေသရင္ ကိုယ့္ေနာက္ပါတာ မဟုတ္ဘူး။ မသံုးရ မစားရ ရန္သူမ်ိဳးငါးပါးေၾကာင့္ ကုန္သြားရင္ ရင္ခံေနရမယ္။ ေသရင္ ကုိယ့္ေနာက္ပါဖို႕လဲ လုပ္၊ မေသခင္လည္း အျဖဳန္း အရမ္းမၾကီးရင္ေတာင္ နည္းနည္းေတာ့ ျဖဳန္းေပးရတယ္။ ဒါမွ တုိင္းျပည္ရဲ႕ ၀င္ေငြ လည္ပတ္စီးဆင္းမႈလည္း ေကာင္းမွာ။ ပိုက္ဆံေတြ မိႈတက္သြားရင္ ႏွေျမာစရာ။ :D

:) said...

တီရုပ္ေတြကုိ မီေကာင္းတာ မီေရးနဲ႔ေနာ္။ ၀ အားကီး စိတ္ဆုိးလယ္။ ၀တုိ႔က ေကာင္းေရာင္းေကာင္း၀ယ္ လုပ္စားလယ္။ တီရုပ္လုိရွာ ကီလားလုိစု ပီမာလုိ မီျဖဳန္းနဲ႔ ဆုိဒါ မီၾကားဖူးဘူးလား။
Mr. Z
www.moemaka.com

စိုးထက္ - Soe Htet ! said...

ဆက္ေရးပါဗ် ... ဒါမွ ပို ျမင္ လာၾကမွာ ... မသိၾကတာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး ... မက်င့္ ႏိုင္ၾကတာ :)

pandora said...

ရွိပူရေသး ကုန္မွေအး တဲ့ မၾကားဖူးဘူးလား
ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေနေသခဲ ပါ။
:P

ကၽြန္ေတာ္ဘာလဲ said...

မရွိလို. မစား မစားလို. မရွိ အဲ.. ဆိုင္ဘူးေနာ္ ။
း)
စား ခ်င္ လို. စား ေသာ ။ သံုးခ်င္ ၍ သံုး ေသာ ဗမာ လူမ်ိဳးပဲျဖစ္ျဖစ္ ကုလား ။. တရုတ္ ဘယ္လို လူမ်ိဳးပဲ ျဖစ္ျဖစ္ စိတ္ေက်နပ္ တာလုပ္ လိုက္ ရလို. ေက်နပ္မူတခုေတာ. ရမွာ ေသခ်ာပါတယ္ ။

JulyDream said...

ကၽြန္ေတာ့္ အျမင္ေလးပါ... တရုတ္ေတြ ခ်မ္းသာတာ ရွာေဖြတတ္လို႕လဲ ပါပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္ စုေဆာင္းတတ္တာလဲ ပါပါတယ္။ ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဘာကို ၀ယ္စုထားသင့္သလဲကို ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွန္မွန္နဲ႕ လုပ္ေဆာင္ ႏိုင္ပါတယ္။ သူမ်ားတကာေတြ ပိုက္ဆံကို က်စ္ေနေအာင္ စုေနခ်ိန္မွာ တရုတ္က ေရႊေတြ ၀ယ္ထားပါမယ္။ သူမ်ားတကာေတြ ေရႊေတြ စုေနခ်ိန္မွာ တရုတ္က ေရႊေတြ ထုတ္ေရာင္းၿပီး ၿခံေတြ ေျမေတြ ကားေတြ တုိက္ခန္းေတြ ၀ယ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ အဲဒါေတြကို အျမတ္ရတာနဲ႕ ေရာင္းထုတ္ပါတယ္။ အဲဒီလုိမ်ိဳးနဲ႕ လက္ထဲမွာရိွတဲ့ ေငြကို တိုးပြါးေအာင္ လုပ္ႏိုင္တာကို ေတြ႕ရပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခုက စုေဆာင္းပံုေလးက စည္းကမ္းႀကီးတဲ့ တရုတ္မိသားစုမွာ မုန္႕ဖိုးက အစ သတ္မွတ္ၿပီး ေပးပါတယ္။ ေပးတဲ့အခါက်ရင္လည္း ၁ လ လံုးစာကို ေပးထားႏို္င္ေပမယ့္ ၁ ရက္စီကိုပဲ ေပးၾကပါတယ္။ ပိုက္ဆံသံုးတာ စည္းကမ္းရိွၾကပါတယ္။ အဲဒီေနရာမွာ စည္းကမ္းရိွတာနဲ႕ ကပ္ေစးနဲတာ မတူဘူး ဆိုတာ သိေစခ်င္ပါတယ္။

တရုတ္လူမ်ိဳးတိုင္း ကပ္ေစးနဲတယ္လို႕ ေျပာလို႕ မရႏိုင္ပါဘူး။ အဲဒါဆို ေကာက္ခ်က္ခ်တာ မွားသြားႏုိင္ပါတယ္။ သူတုိ႕ရွင္သန္ ႀကီးထြားလာတဲ့ ပတ္၀န္းက်င္က အလြန္ အေရးပါ ပါတယ္။ ရက္ေရာတဲ့ ဗမာမိသားစုေတြ မ်ားတဲ့ ရပ္ကြက္မွာ ႀကီးျပင္းလာတဲ့ တရုတ္တခ်ိဳ႕ကေတာ့ ကပ္ေစးနဲတာ သိပ္မရိွလွပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ အသံုးအစြဲ က်စ္လစ္ပါတယ္။ ဆုိလုိတာ မလိုအပ္ရင္ မသံုးၾကပါဘူး။ မျဖဳန္းၾကပါဘူး။

အခု ေရးထားတဲ့ပုိ႕စ္က တရုတ္သူေဌးသားကေတာ့ ကပ္ေစးနဲတယ္လို႕ ျမင္မိပါတယ္။ သူ သံုးဖို႕စဲြဖို႕ပဲ ၾကည္႕တတ္တာကို ဖတ္လိုက္ရပါတယ္။ ကလပ္တက္ဖုိ႕ ပိုက္ဆံရိွၿပီး ေရ၀ယ္ေသာက္ဖို႕ ပိုက္ဆံ မရိွတာ အလြန္ကို ရီစရာ ေကာင္းလွတဲ့ ကပ္ေစးနဲခ်က္ပါ။

ဒါေၾကာင့္ အဲဒီ သူေဌးသားကို တကိုယ္ေကာင္း ဆန္တဲ့ တရုတ္လုိ႕ပဲ ကၽြန္ေတာ္ (တရုတ္လူမ်ိဳး ၁၀၀% စစ္စစ္) က ေျပာခ်င္ပါေတာ့တယ္။

shin said...

hmmmm... Don't say about chinese from myanmar. Most of the chinese from other country are rich too... cause they are not lazy, hard-working and know how to do business depend on the situation. In Indonesia, indo people hate chinese a lot because most of the business there are own by Chinese people there. If the blogger say that chinese people are stingy, then there is no place for indian already. Chinese people earn money well and spend money well depend on the situation as well. except for some stingy chinese...